Nobel Energy

Davamlı inkişaf

Davamlı inkişaf məqsədləri Təhlükəsizlik Ətraf mühit İnsan resurslarına yanaşmamız İcma Etika və uyğunluq

Ekoloji normalara uyğunluq

Sağlamlıq, əməyin təhlükəsizliyi və ətraf mühit üzrə (SƏTƏM) siyasətimiz yerli tənzimləmə tələblərindən asılı olmayaraq, mühafizə etmək əzmində olduğumuz aktivlər və hər bir layihəmiz üçün minimum ekoloji standartların müəyyən edilməsini tələb edir.

Read More

İqlim dəyişikliyinə təsirimiz

Nobel Energy şirkəti iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizəni və BMT-nin ümumi qlobal istiləşmənin 2 dərəcədən aşağı səviyyəyə qədər məhdudlaşdırılmasına yönəldilmiş iqlim dəyişikliyi haqqında Paris sazişini dəstəkləyir. Biz başa düşürük ki, bu məqsədə nail olmaq üçün məsuliyyət yalnız dövlətlərin deyil, həm də özəl sektorun və vətəndaş cəmiyyətlərinin üzərinə düşür. 

Read More

Su istehlakı

Biz başa düşürük ki, su ehtiyatlarının çirklənməsi və zəif idarə edilməsi birbaşa bizim təşkilata, eləcə də icmalara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərə bilər. 

Ətraflı