Nobel Energy

Davamlı inkişaf

Davamlı inkişaf məqsədləri Təhlükəsizlik Ətraf mühit İnsan resurslarına yanaşmamız İcma Etika və uyğunluq

Sağlamlıq, əməyin texniki təhlükəsizliyi və ətraf mühitə yanaşmamız

Əməkdaşlarımız üçün təhlükəsiz və sağlam iş şəraitinin təmin edilməsi və ətraf mühitə təsirin minimuma endirilməsi bizim üçün əsas prioritetlərimizdən biri olaraq qalır. Biz qəzasız əməliyyatlara, işçilərə təhlükəsiz iş mühitinin təmin edilməsinə və maraqlı tərəflərin sağlamlığının qorunmasına görə məsuliyyətimizi anlayır və qeyd-şərtsiz qəbul edirik. 

 

 

Ətraflı

İş yerində əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi

Nobel Energy şirkəti işçilərin həyat və sağlamlığının prioritet olduğunu qeyd-şərtsiz qəbul edir və qəzasız əməliyyatlara və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsinə görə öz məsuliyyətini başa düşür. 

Ətraflı

Təhlükəsizliyin idarə edilməsi, nəzarət və monitorinq

Bizim SƏTTƏMM idarəetmə sistemimiz Əməyin mühafizəsi haqqında qanuna və yerli qanunvericiliyin Əmək Məcəlləsinin tələblərinə ciddi riayət olunmasına əsaslanır. 

Ətraflı